Co nowego?

Spotkanie z pracodawcami

Szkoła Hipolita kształci zawodowo. Wszyscy rozumiemy, że aby zdobywanie zawodu przebiegało efektywnie, konieczna jest ścisła współpraca między nauczycielami teorii a pracodawcami, u których uczniowie zdobywają umiejętności praktyczne.
czytaj dalej…