Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – technik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – technik żywienia i usług gastronomicznych: T.6. Sporządzanie potraw i napojów;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – technik elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – technik obsługi turystycznej: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – sprzedawca: A.18. Prowadzenie sprzedaży
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – mechanik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1000 – ślusarz: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1200 – technik ekonomista: A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1200 – technik elektryk: E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1200 – technik obsługi turystycznej: T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1200 – technik żywienia i usług gastronomicznych: T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1200 – fryzjer: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
 • 12 stycznia 2017, godz. 1400 – technik elektryk: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;

Część praktyczna

 • 9 stycznia 2017, godz. 900 – technik obsługi turystycznej: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
 • 9 stycznia 2017, godz. 1300 – technik obsługi turystycznej: T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;
 • 9 stycznia 2017, godz. 1300 – technik żywienia i usług gastronomicznych: T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 • 9 stycznia 2017, godz. 900 – technik elektryk: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • 18 stycznia 2017, godz. 900 – technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
 • 26 lutego 2017, godz. 900, 1500 – technik ekonomista: A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • 27 lutego 2017, godz. 900 – technik ekonomista: A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • 30 stycznia 2017, godz. 800, 1200, 1600 –  technik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • 31 stycznia 2017, godz. 800, 1200 –  technik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • 30 stycznia 2017, godz. 900, 1500 –  technik elektryk; elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 31 stycznia 2017, godz. 900 – technik elektryk; elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;