Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najzdolniejszych uczniów

Najzdolniejsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego otrzymali z rąk wojewody Zbigniewa Hoffmanna Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród nich była nasza uczennica Alicja Ryłko, która uczęszcza do technikum w zawodzie technik ekonomista. Alicja uzyskała w ubiegłym roku szkolnym średnią ocen 5,17. Wynik ten był najwyższy w technikum, co zakwalifikowało ją do Stypendium Premiera. Uroczystość wręczenia dyplomów odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu 30 listopada 2016 r. Gratulacje i życzenia dalszej wytrwałości w nauce złożyli oprócz wojewody także wielkopolski kurator oświaty Elżbieta Leszczyńska.

W tym roku szkolnym premier Beata Szydło przyznała 308 stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Wielkopolski. Wśród nich, aż 273 ma średnią ocen 5,0 i powyżej, w tym 3 uczennice z średnią 6,0.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem (średnia od 4,75), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Może je otrzymać także uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. Jest wypłacane ze środków budżetu państwa.

dscf7115
dscf7123