Bardzo ważne kwestie

Bardzo ważne kwestie były poruszane podczas spotkań młodzieży z radcą prawnym Panem Andrzejem Dramińskim, które odbyły się 19 i 20 grudnia 2017 r. w Szkole Hipolita. Jako doświadczony prawnik nasz gość tłumaczył w klarowny sposób szereg problemów, jakie napotkać może obywatel w zetknięciu z prawem. Głównym tematem wystąpień były kwestie związane z ochroną dóbr osobistych w Internecie. „Słowem można zabić”- tłumaczył prawnik i cytował konkretne paragrafy, którymi podlega osoba hejtująca w necie. Uczestnicy spotkania wyrazili chęć wzięcia udziału w kolejnych, gdyż punkt widzenia, doświadczenie oraz sposób prowadzenia wykładu Pana Dramińskiego zrobiły na nich duże wrażenie.