Bezpiecznie od startu

W dniu 11 kwietnia 2017r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyła się XVII edycja Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Konkurs jest wspólną inicjatywą Państwowej Inspekcji Pracy i Związku Rzemiosła Polskiego, którego celem jest upowszechnienie wśród młodocianych pracowników wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków oraz zagrożeń wypadkowych i chorobowych, które mogą wystąpić w miejscu pracy.

W tegorocznej edycji udział wzięło blisko 40 uczniów z 10 wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży reprezentowały uczennice Zasadniczej Szkoły Zawodowej:

  • Kamila Jeska – kształcąca się w zawodzie fryzjer w KG STYL pani Katarzyny Gapińskiej z Chodzieży;
  • Karolina Pytel – kształcąca się w zawodzie fryzjer w Salonie Fryzur pani Krystyny Gleń w Chodzieży;
  • Natalia Przewoźniak – kształcąca się w zawodzie cukiernik w Cukierni Kamińscy s.c. w Chodzieży

Po części pisemnej komisja Konkursu zaprosiła do udziału w dogrywce czterech finalistów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów. Po udzieleniu odpowiedzi na 5 dodatkowych pytań ogłoszono oficjalne wyniki. W tegorocznej edycji konkursu zwyciężyła uczennica naszej szkoły Kamila Jeska, która w dogrywce nie miała sobie równych. Finaliści 2 pierwszych miejsc zmierzą się 31 maja w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego na etapie ogólnopolskim XVII Konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych „Bezpiecznie od startu”.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy uczestnictwa, a finaliści otrzymali również nagrody rzeczowe (sprzęt elektroniczny, sprzęt turystyczny oraz nagrody książkowe) ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów konkursu. Serdecznie gratulujemy laureatom konkursu.

Uczniowie Szkoły Hipolita uczestniczyli również w konkursie wiedzy o prawie pracy i bhp „Poznaj swoje prawa w pracy”, który odbył się w 26 stycznia 2016r. w Sali Witrażowej Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu. Celem konkursu było promowanie i upowszechnianie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z zakresu kultury bezpieczeństwa oraz prawa pracy. W rozgrywkach finałowych brało udział 50 uczniów z 26 szkół ponadgimnazjalnych z województwa wielkopolskiego. Uczennica naszej szkoły Monika Rzeźnik z klasy III Technikum w zawodzie technik ekonomista została przez komisję konkursową wyróżniona i otrzymała nagrodę książkową.

Gratulacje należą się także opiekunom i pracodawcom uczestników, którzy włożyli czas i pracę w przygotowanie swoich podopiecznych do konkursu.