Ciekawy wykład

Interesującego wykładu ilustrowanego zdjęciami  mieli okazję wysłuchać uczniowie  klas pierwszych i trzecich technikum oraz szkoły zawodowej, we wtorek 17 października 2017 r. Na zaproszenie  Pani Anny Kulak przybył do nas pan prof. dr hab. Paweł Sawiński , który niezwykle barwnie opowiadał  o starożytności. Profesor pracuje na Wydziale Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej. Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za poświęcony czas i podzielenie się wiedzą. Bardzo prosimy o kolejne spotkanie. Być może nastąpi już w marcu przyszłego roku.