Cyberprzestępczość

23 marca odbyło się spotkanie uczniów z klasy II TOT i I B z przedstawicielami Policji na temat cyberprzestępczości.

Panie z wydziału ds. nieletnich w ciekawy sposób przedstawiły zagrożenia wynikające z nieprzemyślanych zachowań młodzieży w Internecie oraz poinformowały o prawnych konsekwencjach, jakie grożą osobom dopuszczającym się czynów niezgodnych z kodeksem prawa karnego.

ks. Krzysztof Urbaniak