Drużyna Szpiku

27 marca w świetlicy szkolnej odbyło się spotkanie z p. Marią Homan, przedstawicielką Fundacji Drużyna Szpiku z Poznania.

Pani Maria Homan w ciekawy sposób przybliżyła młodzieży najważniejsze zagadnienia związane z przeszczepem szpiku. Uczniowie dowiedzieli się, na czym polega przeszczep, kto może zostać dawcą, czy jest ryzyko przeszczepu, czym jest badanie zgodności tkankowej oraz jakie są możliwości pobierania szpiku.

Wolontariuszka przedstawiła również zdjęcia dzieci uratowanych dzięki tej metodzie przeszczepu oraz wzruszające fragmenty filmów.