Dzień Przedsiębiorczości 2017

Tegoroczny Dzień Przedsiębiorczości odbył się 26 kwietnia.

Inicjatywa, wspierana przez Prezydenta RP, sprzyja podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość: odbycia jednodniowej wizyty w wybranym miejscu pracy, zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie, pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.

Szkoła Hipolita od lat daje możliwość odbycia  takiej praktyki najlepszym uczniom z klasy I Technikum w zawodzie technik ekonomista. Niezawodnym partnerem ZSP jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Chodzieży, kierowany przez Panią Dyrektor Alicję Gil. Nasi uczniowie poznają tam zawód bankowca oraz specyfikę pracy banku. Zawsze wracają do szkoły zmotywowani, pełni nowych wiadomości i doświadczeń, pewni, że dobrze wybrali swoją drogę zawodową. Zachęcamy inne przedsiębiorstwa do udziału w programie i dania szansy młodym ludziom na postawienie pierwszych kroków w wybranym zawodzie.