Egzaminy zawodowe w sesji letniej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

 • 20 czerwca 2017, godz. 1000:
  • krawiec: A.12. Wykonywanie usług krawieckich;
  • sprzedawca: A.18. Prowadzenie sprzedaży;
  • technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
  • technik elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
  • mechanik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
  • operator obrabiarek skrawających: M.19. Użytkowanie obrabiarek skrawających;
  • ślusarz: M.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
  • kucharz: T.6. Sporządzanie potraw i napojów;
  • technik obsługi turystycznej: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
 • 20 czerwca 2017, godz. 1200:
  • fryzjer: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
  • elektryk, technik elektryk: E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
  • elektromechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych: M.12. Diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych;

Część praktyczna

 • 22 czerwca 2017, godz. 1500 – technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
 • 23 czerwca 2017, godz. 900 – technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
 • 26 czerwca 2017, godz. 900 – technik obsługi turystycznej: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
 • 27 czerwca 2017, godz. 800, 1200, 1600 – sprzedawca: A.18. Prowadzenie sprzedaży;

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (stary egzamin)

Etap praktyczny

 • 13 czerwca 2017, godz. 900 – technik elektryk, technik obsługi turystycznej