Egzaminy zawodowe w sesji zimowej

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – technik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – technik elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – sprzedawca: A.18. Prowadzenie sprzedaży
 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – mechanik pojazdów samochodowych: M.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1000 – krawiec: A.12. Wykonywanie usług krawieckich;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1200 – technik ekonomista: A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1200 – technik elektryk: E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1200 – technik obsługi turystycznej: T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1200 – technik żywienia i usług gastronomicznych: T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1200 – fryzjer: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1400 – technik elektryk: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • 11 stycznia 2018, godz. 1400 – technik pojazdów samochodowych: M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;

Część praktyczna

 • 10 stycznia 2018, godz. 900 – technik obsługi turystycznej: T.13. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych;
 • 10 stycznia 2018, godz. 900 – technik elektryk: E.24. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych;
 • 10 stycznia 2018, godz. 1300 – technik obsługi turystycznej: T.14. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych;
 • 10 stycznia 2018, godz. 1300 – technik żywienia i usług gastronomicznych: T.15. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych;
 • 10 stycznia 2018, godz. 1300 – technik pojazdów samochodowych: M.42. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych;
 • 18 stycznia 2018, godz. 1500 – technik ekonomista: A.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji;
 • 18 stycznia 2018, godz. 1500 – technik ekonomista: A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • 19 stycznia 2018, godz. 900 – technik ekonomista: A.36. Prowadzenie rachunkowości;
 • 12 lutego 2018, godz. 800 –  kucharz: T.6. Sporządzanie potraw i napojów;
 • 12 lutego 2018, godz. 900, 1500 –  technik elektryk; elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 13 lutego 2018, godz. 900, 1500 –  technik elektryk; elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 14 lutego 2018, godz. 900, 1500 – technik elektryk; elektryk: E.7. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych;
 • 16 lutego 2018, godz. 900 – technik elektryk: E.8. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych