Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Turystyce

W dniu 31 października 2017 r. uczniowie klas turystycznych naszej szkoły podeszli do etapu szkolnego V edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W tym roku do etapu szkolnego przystąpiło łącznie 11 uczniów. Do następnego etapu zakwalifikowały się 2 osoby: Paulina Pawlak z klasy IV TOT oraz Weronika Przywarczak z klasy III TOT.

Piąta edycja Olimpiady realizowana była pod hasłem „Turystyka folklorystyczna – barwy regionu”.  Ma ona na celu zainteresowanie uczestników dziedzictwem kulturowym regionu, z którego się wywodzą, zainteresowanie ich własnymi „korzeniami” poprzez poznanie, kontakt z rdzennymi mieszkańcami i ich kulturą oraz aktywne i świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym, a także popularyzowanie lokalnej sztuki, muzyki, gwary, rzemiosła, tańca, zwyczajów, obrzędów. Zadaniem uczestników podczas etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce będzie zaprezentowanie zasobów i walorów kulturowych swojego regionu, a także lokalnych produktów i atrakcji turystycznych z zakresu kultury ludowej. Kolejny etap olimpiady odbędzie się w Poznaniu 4 stycznia 2018 r.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom, a w szczególny sposób gratulujemy zwycięzcom i życzymy im dalszych sukcesów w etapie okręgowym.