Maturzyści na start

Jeszcze nie opadły emocje z piątkowego zakończenia szkoły, a już pojawiły się kolejne, i to o wiele bardziej stresujące.

Maturzyści z klas liceum, technikum, a także liceum dla dorosłych w ZSP przystąpili 4 maja 2017 punktualnie o godz. 900 do pierwszego zadania. Pisemny egzamin z język polskiego rozpoczyna najważniejszy w życiu sprawdzian wiedzy i umiejętności.

Żeby przystąpić do matury, trzeba najpierw ukończyć szkołę. Niektórym udało się to znakomicie, bo otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, a także rekomendacje od swoich nauczycieli zawodu. Podczas uroczystości zakończenia nauki w Szkole Hipolita, która odbyła się 28 kwietnia 2017 o godzinie 1000 w Chodzieskim Domu Kultury, obecni byli oprócz absolwentów, ich rodziców i nauczycieli, także zaproszeni goście. Starosta Chodzieski Pan Julian Hermaszczuk, a także Prezes Banku Spółdzielczego w Chodzieży Pan Dariusz Bugajski natychmiast zaproponowali pracę wyróżnionym absolwentom technikum w zawodzie technik ekonomista. Są nimi: Bianka Góra, Zuzanna Holka, Mateusz Górzyński, Oliwia Matews, Martyna Streich, Martyna Szmyt, Alicja Ryłko, Natalia Borkowska. Z klasy technikum w zawodzie technik obsługi turystycznej i technik elektryk wyróżnienia otrzymali Wojciech Szpajer, Adam Górecki, Weronika Borkowska oraz Marcel Budzisławski. Wyróżnieni absolwenci technikum w zawodzie technik żywienia to Klaudia Mordyl, Angelika Wituchowska, Noemi Nowak i Jakub Herfort. Natomiast najlepsi uczniowie z liceum to Mikołaj Adler, Michalina Trzebna, Dawid Marmurowicz i Arkadiusz Szulc.

Poza częścią oficjalną można było zobaczyć program artystyczny w wykonaniu uczniów. Jego motywem przewodnim był ogród. Jak zwykle pięknie zaśpiewali i zagrali nasi muzycy: Jakub Herfort, Wiktoria Holka, Emilia Niemiro, Tomasz Rekus, Bartłomiej Felski.

Uroczystość przebiegła w bardzo przyjemnej atmosferze, a przecież koniec wieńczy dzieło. Gdyby wyniki matur były takie, jak to piątkowe przedpołudnie, wszyscy byliby szczęśliwi.