Mural o Powstaniu Wielkopolskim

Na terenie stacji uzdatniania wody przy ulicy Podgórnej w Chodzieży uroczyście odsłonięto mural dotyczący Powstania Wielkopolskiego, wykonany przez zespół młodzieżowy Towarzystwa Miłośników Ziemi Chodzieskiej w ramach projektu „Sto lat wstecz”. Koordynatorem projektu i pracującej nad nim grupy młodzieży była Marta Szymańska, uczennica naszej szkoły. W czasie odsłonięcia muralu przyznała, że mogli się dobrze poznać oraz wiele od siebie nauczyć, przede wszystkim współpracy oraz rozwiązywania problemów.