Nietypowa lekcja

W środę, 11 października  2017 r., na zaproszenie Pana Starosty Juliana Hermaszczuka , klasa II Technikum w zawodzie technik ekonomista gościła, wspólnie z Panią Dyrektor naszego Zespołu Szkół Lucyną Sworowską oraz nauczycielem i radnym  Andrzejem Skawińskim, w Starostwie  Powiatowym. Celem spotkania była lekcja wiedzy o społeczeństwie przeprowadzona przez Pana Starostę na temat: Jak załatwić sprawę w urzędzie? Po krótkiej części dotyczącej administracji i jej roli w państwie i samorządzie uczniowie odbyli ćwiczenia praktyczne, to jest wypełnili wniosek o wydanie prawa jazdy. Następnie zostali zaproszeni przez Starostę do jego gabinetu na wspólne zdjęcie i słodką niespodziankę.