Oferta edukacyjna

Od Technika do Inżyniera

Technikum

 • technik chłodnictwa i klimatyzacji
 • technik elektryk
 • technik ekonomista
 • technik handlowiec
 • technik mechanik
 • technik obsługi turystycznej
 • technik pojazdów samochodowych
 • technik przemysłu mody
 • technik żywienia i usług gastronomicznych

Branżowa Szkoła I stopnia

Kształci m.in. w zawodach: blacharz samochodowy, cukiernik, elektromechanik, elektryk, fryzjer, krawiec, kucharz, lakiernik, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, monter sieci i instalacji sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, piekarz, sprzedawca, stolarz, ślusarz, tapicer, wędliniarz i wielu innych.

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

Nauka w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych prowadzona jest w trybie zaocznym i trwa 2 lata dla absolwentów zasadniczej szkoły zawodowej lub 3 lata dla absolwentów gimnazjum.

Szkoła Policealna dla Dorosłych

Zajęcia w szkole prowadzone są w trybie zaocznym. Można się w niej kształcić w następujących zawodach:

 • technik administracji – 2 lata (4 semestry)
 • technik rachunkowości – 2 lata (4 semestry)
 • technik bhp – 1,5 roku (3 semestry)
 • technik usług pocztowych i finansowych – 1 rok (2 semestry)

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły.