Pomagać można na wiele sposobów

Uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu pomagają w świetlicy środowiskowej „Promyk dobra” w Chodzieży prowadzonej przez siostry serafitki. Nasi uczniowie mogli przekonać się, jak trudną pracą jest pomoc dzieciom z chodzieskich rodzin.

Nasi wolontariusze pomagają dzieciom w odrabianiu lekcji oraz ćwiczą z nimi języki obce. Oprócz nauki nie brakuje czasu na zabawę i przygotowywanie posiłku. Dodatkową formą pomocy są organizowane w szkole akcje i zbiórki.