Powiat inwestuje w szkoły

„Podniesienie jakości kształcenia poprzez rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego o centrum nauk przyrodniczych i przebudowę boiska w wielofunkcyjny obiekt o nawierzchni sztucznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Chodzieży wraz z ich wyposażeniem”. Tak brzmi pełna nazwa projektu, na który powiat zdobył ponad 2 miliony złotych dofinansowania. 

W ramach przebudowy w ZSP zaprojektowano m.in. nową bieżnię poliuretanową na 60m, boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej o wym. 30×62m, skocznię w dal z rozbiegiem poliuretanowym, rzutnię do pchnięcia kulą wraz z zagospodarowaniem terenu wokół boiska. Natomiast inwestycja w I LO polegała będzie na rozbudowie budynku głównego w miejscu rozebranego budynku gospodarczego scalonego łącznikiem z budynkiem głównym tj. Centrum Nauk Przyrodniczych, w skład którego wejdą dwie nowoczesne w pełni wyposażone pracownie: chemiczna i biologiczna wraz z zapleczami oraz dwie toalety, w tym jedna dostosowana do osób niepełnosprawnych.

Projekt ma na celu poprawę jakości, funkcjonalności i dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej bazy dydaktycznej w powiecie, wyeliminowanie istniejących braków w zakresie infrastruktury sportowej czy w zakresie dostępu do instytucji popularyzujących naukę i innowację.

Całkowita wartość inwestycji wynosi 2 509 895,64zł, z czego otrzymane dofinansowanie ze środków UE: 2  133 411,28zł. Wkład własny do projektu pochodził będzie z budżetu powiatu chodzieskiego jak również od partnera projektu – Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół I Liceum Ogólnokształcącego w Chodzieży.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2017-2018 w formule zintegrowanej tzn. po zakończeniu projektu inwestycyjnego, wdrożony zostanie w latach 2018-2020 projekt miękki pn. „Nowa jakość kształcenia ogólnego w Powiecie Chodzieskim”, polegający na przeprowadzeniu w ramach wybudowanej infrastruktury zajęć dodatkowych i doradztwie zawodowym dla uczniów, doposażeniu sześciu pracowni w ZSP i  I LO w Chodzieży oraz wsparciu nauczycieli. W/w projekt objęty został również wsparciem ze środków unijnych w wysokości 356 485,63zł.

W tym miejscu powstanie wielofunkcyjne boisko sportowe.