Próbna ewakuacja

W poniedziałek 2 października odbyła się próbna ewakuacja, w której uczestniczyli również strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży. Podstawowym celem ćwiczeń było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia.

Po usłyszeniu sygnału alarmowego nauczyciele wraz z uczniami przedostali się drogami ewakuacyjnymi do punktu zbiórki, którym jest szkolny dziedziniec. Łącznie ewakuowano 356 osób ze wszystkich szkolnych pomieszczeń. Po przeprowadzonej ewakuacji uczniowie udali się do hali sportowej, gdzie zostali zapoznani z aktualnymi zasadami zachowania bezpieczeństwa oraz poinformowani o zagrożeniach związanych z czadem. Krótki wykład został przeprowadzony przez strażaków.