Projekt „Otwarta firma”

Drugi rok wspólnych działań naszej szkoły i Banku Spółdzielczego w Chodzieży rozpoczął cykl zajęć dla klasy I TE w ramach projektu „Otwarta firma – biznes przy tablicy”.

„Otwarta firma – Biznes przy tablicy” to program pod patronatem Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którego realizacja polega na zorganizowaniu spotkania młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu i finansistami. Tematyka spotkań pozwala na przekazanie w atrakcyjnej formie treści nauczania zapisanych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości.

13 i 27 listopada 2017 roku odbyły się wykłady na temat: „Jaka jest rola instytucji finansowych w gospodarce?” oraz „Konta, lokaty, kredyty – czyli co oferują banki?” Młodzież otrzymała dużą dawkę aktualnych informacji i ofertę banku, które przedstawił Pan Dariusz Bugajski Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży. Na zakończenie wszyscy uczestnicy zostali obdarowani przez prowadzącego „prezentami mikołajkowymi” – słuchawkami do telefonu.  Dziękujemy bardzo!

Dorota Kolasa