Rosja znana i nieznana

W piątek 28 marca 2017 odbył się w naszej szkole konkurs wiedzy o Rosji. Uczestniczyło w nim 25 uczniów reprezentujących klasy technikum w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Pytania konkursowe były różnorodne, z zakresu geografii, polityki, kultury, obyczajów. Uczniowie wykazali się bardzo dobrą wiedzą. Konkursowi towarzyszyła wystawa  przygotowana przez uczestników.

Zwycięzcami konkursu  zostali:

  •  Róża Cilsdorf, kl. II TŻ/TE L– I miejsce,
  •  Kacper Cichy, kl. II TŻ/TEL – II miejsce,
  •  Paulina Borzych, kl. IV TŻ – III miejsce,
  •  Anna Gralińska, kl. IV TŻ – IV miejsce,
  •  Julia Kiedrowska, kl. I TŻ/TEL – IV miejsce,
  •  Adam Mazur, kl. IV TŻ – V miejsce,
  •  Katarzyna Świątek, kl. II TŻ/TEL – V miejsce.

Wszystkim dziękujemy i gratulujemy!

Hanna Mikołajewska