Strofy pod samowarem

20 kwietnia odbył się Szkolny Konkurs Recytacji Poezji Rosyjskiej pt. „Strofy pod samowarem”.

Celem konkursu było pobudzanie zainteresowania uczniów rosyjską poezją, zapoznanie z wybitnymi rosyjskimi poetami i ich utworami, zachęcanie młodzieży do wyrażania własnej ekspresji oraz interpretacji treści poetyckich. Do rywalizacji przystąpili uczniowie z klas I, II oraz IV Technikum. Każdy uczestnik prezentował jeden wiersz wybranego poety rosyjskiego. Komisja oceniała nie tylko interpretację utworu, ale przede wszystkim umiejętności z zakresu rosyjskiej fonetyki, intonacji i ogólny wyraz artystyczny.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • I miejsce – Klaudia Mordyl z klasy I
  • II miejsce – Róża Cilsdorf z klasy II
  • III miejsce – Martyna Fiałkowska z klasy I
  • IV miejsce – Michalina Sacharczuk  z klasy IV
  • V miejsce – Roksana Mikos z klasy II

Organizatorem konkursu była Hanna Mikołajewska – nauczyciel języka rosyjskiego.