Stypendia dla najlepszych

Z wielką radością zawiadamiamy, że aż dziewięciu naszych uczniów otrzymało  w minioną środę, czyli 27 września 2017 r. stypendia Starosty Chodzieskiego za wybitne wyniki w nauce. Są to uczniowie z zasadniczej szkoły zawodowej oraz z technikum:

  • Daniel Dźwik,
  • Marta Kowalska,
  • Krzysztof Kozłowski,
  • Sandra Majchrzak,
  • Kinga Mandelt,
  • Paweł Matz,
  • Paulina Pawlak,
  • Karolina Pytel,
  • Klaudia Wojtys.

Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Chodzieskiego, na którą młodzież wraz z Panią Dyrektor Lucyną Sworowską była zaproszona, odbyło się oficjalne wręczenie dyplomów przez Starostę Pana Juliana Hermaszczuka  oraz Przewodniczącą Rady Powiatu Panią Kingę Buszkiewicz. My również przyłączamy się do gratulacji. Jednocześnie informujemy, że najwyższe wyniki w ubiegłym roku uzyskała  Natalia Morańska, której przyznano stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uczennica będzie uczestniczyć w uroczystości w Poznaniu, o czym będziemy informować.