Światowy Dzień Walki z AIDS

1 grudnia w naszej szkole odbyło się spotkanie, którego celem było zwrócenie uwagi na problem zakażeń wirusem HIV. Podczas prezentacji przygotowanej przez uczennice klasy II TOT uczniowie mogli poznać podstawowe informacje o AIDS. Po prezentacji p. Karolina Pieniążek reprezentująca Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Chodzieży omówiła statystyki zakażeń wirusem HIV. Głos zabrała także p. Elżbieta Żulewska z Komendy Powiatowej Policji w Chodzieży, która porozmawiała z uczniami na temat ryzykownych zachowań i omówiła związane z nimi aspekty prawne.

Po spotkaniu odbył się konkurs dotyczący wiedzy na temat AIDS, którego wyniki przedstawiają się następująco:

  • I miejsce: Julia Wojtecka, z klasy I TOT
  • II miejsce: Aleksandra Siemaszko z klasy II TOT
  • II miejsce: Martyna Staśkowiak oraz Zuzanna Górska z klasy II TOT

Gratulujemy!