Świetne wyniki egzaminów

Z dumą informujemy, że nasi uczniowie Technikum w zawodzie technik ekonomista zdali egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w 100 procentach. Wynik ten jest przede wszystkim sukcesem uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem podchodzi do  egzaminów, dzięki czemu po ukończeniu szkoły będą świetnymi specjalistami w swojej dziedzinie.

Wszyscy otrzymali świadectwa potwierdzające uzyskane kwalifikacje w zawodzie w dwóch kwalifikacjach: planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz prowadzenie rachunkowości. Po ukończeniu Technikum uczniowie otrzymają dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista wraz z suplementem EUROPASS, czyli aneksem do dyplomu w języku angielskim i języku polskim, uprawniającym do wykonywania zawodu technik ekonomista na europejskim rynku pracy. Wysoką zdawalność osiągnęli także uczniowie w zawodach technik pojazdów samochodowych (89%) czy technik elektryk (79%). Ogółem do egzaminu w sesji styczeń-luty 2017 roku przystąpiło 108 uczniów Technikum, blisko 80% zdających otrzymało świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Wyniki egzaminów zawodowych świadczą o wysokiej jakości pracy nauczycieli teoretycznych i praktycznych przedmiotów zawodowych.

Uczeń technikum musi zdać w ciągu swej czteroletniej nauki w zależności od nauczanego zawodu dwie lub trzy kwalifikacje, aby uzyskać tytuł technika. Trzeba podkreślić, iż zdanie egzaminu zawodowego jest znacznie trudniejsze niż zdanie matury, ponieważ z części pisemnej trzeba uzyskać minimum 50%, a z części praktycznej aż 75%, aby zaliczyć egzamin. Na uwagę zasługuje fakt, iż znaczna część uczniów naszej szkoły, przystępujących do egzaminów zawodowych zdało część praktyczną na 100%, wykonując wszystkie czynności zadania egzaminacyjnego perfekcyjnie, na medal.

Wyniki egzaminu to nie tylko dowód wysokiej jakości kształcenia zawodowego w naszej szkole, ale także dobra prognoza dla tych absolwentów gimnazjum, którzy zdecydowali się na kontynuowanie swoich zainteresowań zawodowych w szkole zawodowej: technikum lub zasadniczej szkole zawodowej. Gimnazjalisto, jeśli jeszcze nie jesteś pewien, jaką wybrać szkołę i wymarzony zawód, to niech wyniki uzyskane przez uczniów Szkoły Hipolita przekonają Cię do podjęcia trafnej decyzji. Nasza szkoła dysponuje doskonale wyposażonymi pracowniami przedmiotowymi, nowoczesnymi pracowniami komputerowymi. Współpracujemy z renomowanymi przedsiębiorstwami, które obejmują patronatem klasy technikum i zasadniczej szkoły zawodowej w różnych zawodach. Nauka w naszej szkole pozwoli Ci zdobyć atrakcyjny zawód. Dołącz do nas i zapewnij sobie dobry start w dorosłe życie.

Gratulujemy naszym uczniom Technikum uzyskania wysokich wyników na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie i życzymy sukcesu na egzaminie maturalnym już za miesiąc.