Walentynki

W dniu 14 lutego samorząd uczniowski uruchomił pocztę walentynkową dla zakochanych. Były wiersze i osobiste dedykacje dla kolegów i koleżanek.

Podczas dużej przerwy przeprowadzona została akcja profilaktyczna dotycząca HIV/AIDS, w ramach której rozdawane były ulotki informacyjne i zakładki.