Współpraca z Bankiem Spółdzielczym

Kolejnym etapem rozpoczętej w ubiegłym roku szkolnym współpracy z Bankiem Spółdzielczym w Chodzieży jest cykl wykładów przeznaczony dla uczniów z klasy I technikum w zawodzie technik ekonomista.

W trakcie zajęć, które prowadził Prezes BS Pan Dariusz Bugajski, uczniowie uzyskali obszerne informacje na temat rachunków i kredytów bankowych oraz poznali elementy prawa bankowego.  To między innymi dzięki takim wspólnym działaniom szkoły i banku uczniowie mogą poznać realia funkcjonowania rynku usług bankowych.

Dorota Kolasa