Wywiadówka we wrześniu

Najbliższe spotkanie z rodzicami odbędzie się w czwartek 21 września 2017 r. według następującego porządku:

 • godz. 1600 spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrekcją – hala
 • godz. 1630 spotkania rodziców uczniów klas pierwszych i maturalnych z wychowawcami – wyznaczone sale
 • godz. 1715 spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrekcją – świetlica
 • godz. 1730 spotkanie rodziców uczniów pozostałych klas z wychowawcami – wyznaczone sale
 • godz. 1800 spotkanie Rady Rodziców ZSP: prezydium oraz wybrani przedstawiciele „trójek klasowych” – świetlica szkolna.

Godzina 1630:

 • klasa I TE: sala 104H
 • klasa I TMS: sala 43
 • klasa I TŻ: sala 110
 • klasa I TOT: sala 41
 • klasa I A: sala 40
 • klasa I B: sala 109
 • klasa I C: sala 211
 • klasa I D: sala 36
 • klasa IV TE/TPS: sala 108
 • klasa IV TOT/TEL: sala 12

Godzina 1730:

 • klasa II A: sala 40
 • klasa III A: sala 41
 • klasa II B: sala 36
 • klasa III B: sala 14
 • klasa II C: sala 43
 • klasa III C: sala 37
 • klasa II D: sala 108H
 • klasa III D: sala 211
 • klasa II E: sala 109
 • klasa III E: sala 108
 • klasa II TM: sala 206
 • klasa II TE: sala 104H
 • klasa III TE: sala 105H
 • klasa II TŻ/TEL: sala 204
 • klasa III TŻ/TEL: sala 12
 • klasa II TOT: sala 209
 • klasa III TOT/TEL: sala 110