XIII Olimpiada Przedsiębiorczości

Olimpiada Przedsiębiorczości ma status jednej z największych olimpiad dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Do każdej edycji zgłasza się kilkanaście tysięcy młodych ludzi zainteresowanych przedsiębiorczością, zarządzaniem i gospodarką, z ponad 1000 szkół w całej Polsce. W tym roku hasło przewodnie brzmi: „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Za nami etap szkolny, w którym 15 uczniów z klas II TE, III TE i IV TE/TPS zmagało się z pięćdziesięcioma pytaniami testowymi. Sprawdzana była  w nich wiedza z obszarów takich jak: marketing, finanse, psychologia społeczna oraz zarządzanie. Aby dobrze rozwiązać zadania konieczne było także śledzenie bieżących wydarzeń gospodarczych czy też zapoznanie się z aktami prawnymi np. Kodeksem spółek handlowych, Kodeksem pracy, Kodeksem cywilnym, Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej.

Należy dodać, iż dodatkową trudność stanowiły ujemne punkty za nieprawidłowe odpowiedzi.

Klasyfikacja zawodów szkolnych:

  • I miejsce: Jakub Gajc z kl. IV TE,
  • II miejsce: Natalia Morańska z kl. II TE,
  • III miejsce: Patrycja Mordyl z kl. III TE.

Dziękuję wszystkim uczestnikom i gratuluję zwycięzcom!

Dorota Kolasa