Zawody szkolne Olimpiady Statystycznej za nami

Olimpiada Statystyczna jest już po raz II organizowana w polskim systemie oświaty. Jest to olimpiada interdyscyplinarna o zasięgu ogólnopolskim z wiedzy z zakresu statystyki oraz umiejętności jej praktycznego stosowania w obszarze analiz procesów społeczno-gospodarczych. Organizatorami Olimpiady Statystycznej są: Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Jej głównym celem jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Olimpiada jest organizowana dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie daje możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości, mających siedzibę w Polsce. Zawody mają charakter indywidualny.

1 grudnia w 335 szkołach z całej Polski przeprowadzone zostały zawody szkolne II edycji Olimpiady Statystycznej. Do testu przystąpiło 3 tys. uczniów, a dzięki formule on-line wyniki testu znane były już w dniu zawodów. Uczniowie prawie natychmiast mogli sprawdzić rezultaty swoich prac. W eliminacjach szkolnych wzięło udział 6 uczennic i 2 uczniów naszej szkoły z Technikum w zawodzie technik ekonomista (III TE i IV TE). Wszyscy uczestnicy z naszej szkoły spełnili wymóg zakwalifikowania się do zawodów okręgowych – uzyskanie co najmniej 50% możliwych do zdobycia punktów etapie szkolnym. Jednak każda szkoła do dalszego etapu może zakwalifikować od jednego do trzech uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów.

Po ogłoszeniu wyników Komisja Szkolna zakwalifikowała do eliminacji okręgowych 2 uczennice klasy III TE: Patrycję Mordyl i Klaudię Młynarczyk oraz 1 ucznia klasy IV TE: Tomasza Kurzaja. Zawody okręgowe odbędą się 9 stycznia 2018 r. w Poznaniu.

Organizacją zawodów szkolnych oraz przygotowaniem młodzieży zajęła się Magdalena Woźniczka.

Osobom, które będą walczyć w kolejnym etapie – życzymy powodzenia, natomiast tym, którym zabrakło punktów – mówimy do zobaczenia w następnej edycji i przypominamy motto naszej Olimpiady „Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężyć, ale wziąć w nich udział (…)”.