Żonkile w ZSP

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Hipolita Cegielskiego włączyli się w akcję społeczno-edukacyjną organizowaną przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, upamiętniającą powstanie w getcie warszawskim. Uczennice z kl. I b i II e wykonały papierowe żonkile, które są symbolem pamięci i nadziei – związane z postacią Marka Edelmana, ostatniego przywódcy Żydowskiej Organizacji Bojowej, który w rocznicę powstania dostawał te kwiaty od anonimowej osoby. 19 kwietnia w 74 rocznicę powstania w getcie warszawskim uczniowie-wolontariusze rozdawali je uczniom, nauczycielom i pracownikom szkoły.

W bibliotece szkolnej uczniowie klasy I TE obejrzeli film „Nie było żadnej nadziei”, oddający hołd bojownikom oraz ludności cywilnej biorącej udział w powstaniu w getcie warszawskim w 1943 r. Młodzież analizowała film na poziomie faktów historycznych, ale głównie zastanawiano się nad dylematami określającymi kondycję człowieka w obliczu wydarzeń skrajnych, takich jak: wykluczenie, zagrożenie życia, wojna. Przypomnienie tamtych wydarzeń pozwala kształtować w uczniach wrażliwość, poczucie odpowiedzialności i zwykłej ludzkiej solidarności z tymi, którzy potrzebują wsparcia lub pomocy.

W bibliotece przygotowano również wystawę książek tematycznie związanych z historią powstania w getcie warszawskim.

Małgorzata Jurczyk
Maria Ławska
Małgorzata Szałata