Życie bez tytoniu

Uczniowie z klas szkół średnich i zawodowych uczestniczyli w spotkaniu z p. Karoliną Pieniążek z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Tematem spotkania były negatywne skutki palenia papierosów oraz aktualny stan prawny dotyczący młodzieży szkolnej.