Absolwenci szkoły zaocznej

Osiemnastu słuchaczy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych zakończyło dzisiaj swoją edukację i uzyskało średnie wykształcenie. Gratulujemy!