Absolwenci Technikum

54 uczniów Technikum otrzymało świadectwa ukończenia szkoły. Absolwenci kształcili się w zawodach: technik ekonomista, technik pojazdów samochodowych, technik obsługi turystycznej oraz technik elektryk.

Gratulujemy!