Konkurs o powstaniu wielkopolskim

W ramach obchodów 100 rocznicy Powstania Wielkopolskiego Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży podjął się trudu przeprowadzenia konkursu historycznego dla szkół podstawowych (klas VII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu chodzieskiego o nazwie: „Poznaj historię – Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 roku w regionie chodzieskim”.

Głównym założeniem Konkursu było propagowanie wiedzy dotyczącej Powstania Wielkopolskiego wśród dzieci i młodzieży; kształtowanie postaw patriotycznych, poprzez zachęcenie uczestników do zdobywania wiedzy o najważniejszym wydarzeniu historycznym w regionie, który zamieszkują. Zamiarem organizatorów było również podniesienie świadomości uczestników konkursu na temat Powstania Wielkopolskiego, a także przybliżenie postaci wybranych powstańców Ziemi Chodzieskiej.

Patronat nad konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Chodzieży; Urząd Miejski w Chodzieży i Urząd Gminy Chodzież.

Konkurs odbył się 19 stycznia 2018 r. w Zespole Szkół im. H. Cegielskiego w Chodzieży. Do naszej szkoły przybyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wyszynach, Szkoły Podstawowej w Oleśnicy, Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze, Szkoły Podstawowej im. mjr Henryka Sucharskiego w Stróżewie, Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu, Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach i uczniowie naszej szkoły – Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Razem 12 zespołów z 10 szkół.

Przybyłą na konkurs młodzież wraz z opiekunami powitała dyrektor szkoły Lucyna Sworowska. W dalszej kolejności przedstawiony został skład komisji konkursowej w osobach panów Romana Grewlinga, Jana Kajrysa i Wojciecha Burzyńskiego. Następnie szkolny organizator konkursu Marek Fifer przypomniał zasady konkursu drużynowego. Pierwsza część składała się z testu 30 pytań. Po ich rozwiązaniu zaproszono przybyłych na poczęstunek ufundowany przez Radę Rodziców naszej szkoły. W międzyczasie komisja konkursowa sprawdziła odpowiedzi. Dodatkową atrakcją dzięki uprzejmości Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego w Chodzieży był pokaz umundurowania wojsk powstańczych.

W finale spotkało się 5 najlepszych drużyn. Każda z nich wybierała pytanie (1 z 40), po czym udzielała odpowiedzi. Tak jak i w pierwszej części pytania nie były łatwe. Oprócz typowej wiedzy związanej z Powstaniem Wielkopolskim w naszym regionie, wykazać się trzeba było znajomością utworów muzycznych dotyczących Powstania Wielkopolskiego, fragmenty życiorysów powstańczych dopasować do konkretnych osób, znać wojskowe stopnie powstańcze. O tym jak wysoki poziom reprezentowały drużyny niech świadczy fakt, że o pierwszym miejscu zadecydowały pytania dodatkowe.

Cenne nagrody za udział konkurs ufundowały: za I miejsce Starostwo Powiatowe w Chodzieży, za II miejsce Urząd Miejski w Chodzieży, za III miejsce Urząd Gminy w Chodzieży, za miejsca IV i V Rada Rodziców Zespołu Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i długopis.

Wyniki Konkursu: I miejsce Michał Szrama i Kazimierz Krzycki reprezentujący Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego w Chodzieży; II miejsce Julia Grzybek, Nikola Dziamska i Bartosz Bukowski ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Radwankach; III miejsce Szymon Kaja i Oliwer Maniszkiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Staszica w Chodzieży; IV miejsce przypadło Maciejowi Westphalowi, Janowi Wojciechowskiemu i Jakubowi Walczakowi ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Budzyniu; V miejsce zajęli Sylwia Grzymska, Kacper Hak i Michał Simiński z Zespołu Szkół im. Józefa Wybickiego w Ratajach.