Lekcja europejska

27 lutego uczniowie klas: I TOT, I TMS, I TŻ, II TOT  Zespołu Szkół w Chodzieży uczestniczyli w lekcjach europejskich. Przeprowadził je  pan Piotr Pałczyński – asystent posłanki do parlamentu europejskiego pani Krystyny Łybackiej.

Podczas dwóch 45-minutowych spotkań lekcyjnych uczniowie poznali historię tworzenia się Unii Europejskiej, podstawowe informacje dotyczące działalności Parlamentu Europejskiego, pracy europosłów oraz o wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Nie zabrakło nagród rzeczowych dla aktywnych uczniów. Młodzież otrzymała biuletyn informacyjny o Unii Europejskiej.