Nasze dziewczyny były najlepsze

Natalia Morańska i Sandra Majchrzak z klasy II TE będą reprezentować Powiat Chodzieski na sesji Sejmiku Młodzieży Województwa Wielkopolskiego.

Rekrutacja do tego projektu miała miejsce 28 marca 2018 r. w Starostwie Powiatowym, gdzie przed specjalnie powołaną komisją, której przewodniczył wicestarosta Mirosław Juraszek prezentowały się dwuosobowe zespoły z chodzieskich szkół ponadgimnazjalnych. Tematem  prezentacji, którą należało przygotować były „Marzenia Wielkopolan o wolnej Polsce. Jak uczcić stulecie odzyskania niepodległości?”. Nasze uczennice okazały się bezkonkurencyjne. Wygrały, bo były rzetelnie przygotowane pod okiem historyka pana Andrzeja Skawińskiego. Serdecznie gratulujemy!