Program edukacyjny „Ars, czyli jak dbać o miłość?”

W dniu 8 i 9 marca 2018 r. w świetlicy szkolnej odbyły się po raz kolejny zajęcia warsztatowe programu edukacyjnego: „Ars, czyli jak dbać o miłość?”.

W zajęciach uczestniczyła młodzież klas pierwszych Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia. Po prezentacji przedstawionej przez nauczycieli, młodzież w formie plastycznej zaprezentowała wiedzę na temat szkodliwości działania substancji takich jak: alkohol, nikotyna, narkotyki czy dopalacze. Liderzy grup przedstawili szkodliwe działanie tych substancji na układ nerwowy człowieka, podkreślając w jaki sposób prowadzą one do wyniszczenia całego organizmu oraz jak negatywnie wpływają na dbanie o miłość, rozwijanie odpowiedzialności, podejmowanie decyzji. Zajęcia warsztatowe okazały się ciekawą formą dla uczniów, gdyż mogli zweryfikować swoje wiadomości na ten temat.

Beata Felcyn, Katarzyna Chlasta