Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa

W dniu 9 kwietnia 2018 r. gościliśmy w naszej szkole przedstawicielkę Policji panią Elżbietę Żulewską, która zachęciła młodzież klas Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia do wzięcia udziału w konkursie organizowanym we współpracy z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Chodzieży na zakładkę o bezpieczeństwie w sieci, narkotykach, dopalaczach i substancjach odurzających.

W dalszej części spotkania pani Policjantka przedstawiła ciekawe informacje na temat bezpieczeństwa w sieci, zwracając uwagę młodzieży na istotny problem filmowania i upubliczniania w sieci filmów o treści przemocy fizycznej i seksualnej swoich kolegów. Następnie poruszyła zagadnienie dotyczące narkotyków i dopalaczy, uwzględniając aspekt prawny w przypadku propagowania i rozprowadzania tych substancji. Pani Policjantka zwróciła się do młodzieży z prośbą o czujność i reagowanie w różnych negatywnych sytuacjach.

Beata Felcyn, Katarzyna Chlasta