Studniówka na medal!

To był wspaniały bal. Poprzedziło go wiele intensywnych przygotowań, a także stresujące zdawanie egzaminów zawodowych, dlatego  też na piątek, 2 lutego 2018 r. czekaliśmy z utęsknieniem. A było na co, wszak nasz pierwszy bal wypadł naprawdę znakomicie. Sala restauracji „Komfort” w odświętnej dekoracji, polonez z licznymi figurami odtańczony z wielką gracją przez eleganckich panów  i wytworne panie, a także przygotowany specjalnie na studniówkę program artystyczny pod tytułem „Na krawędzi, czyli kilka scen z życia maturzysty” to tylko niektóre elementy, które złożyły się na wyjątkowość naszego balu. Ważnym punktem, który zachwycił gości był występ zespołu złożonego z grających na instrumentach maturzystów, czyli Bartka Felskiego, Tomka Rekusa i Piotrka Kadzbana. Wraz Tomaszem Śródą wykonali dwa utwory: „Zawsze tam, gdzie Ty” oraz „Wehikuł czasu”. Publiczność oklaskiwała ich na stojąco. Nad całością uroczystości czuwali mistrzowie ceremonii, czyli Natalia Peksa, Patrycja Kryk, Piotr Fryska oraz wspomniany już Tomek Rekus, którzy prezentowali się wspaniale. Swoją obecnością zaszczyciły nas mamy w osobach obecnej i byłej przewodniczącej rady rodziców, Pani Agnieszki Kowalskiej i Pani Alina Galon. Dziękowały one dyrekcji, nauczycielom, a zwłaszcza wychowawcom – Pani Izabeli Żurek i Panu Maciejowi Jęśkowi – za ich trud. Życzyły młodzieży szampańskiej zabawy, podobnie jak wcześniej w swoim przemówieniu Pani Dyrektor Lucyna Sworowska. Ona to oficjalnie rozpoczęła studniówkę, czego znakiem było rozpakowanie ogromnego prezentu z balonami. Wszystkie życzenia spełniły się, bo zabawa była przednia. Teraz czekamy na maturę, którą mamy zamiar zdać na medal.