Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach

12 marca br. rozpoczęły się zajęcia specjalistyczne w laboratoriach dla zawodu technik ekonomista. Uczennice klasy III TE przez tydzień będą poszerzać swoją wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych.

W planie praktyki są ćwiczenia z zakładania działalności gospodarczej, tworzenia biznesplanu, dokumentacji kadrowej i płacowej. Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni zlokalizowanej w Zespole Szkół Ekonomicznych w Pile.

Projekt Czas Zawodowców BIS to kontynuacja wcześniejszego, bardzo udanego przedsięwzięcia. W realizację projektu jest zaangażowana Politechnika Poznańska. Dzięki udziałowi w projekcie klasa III TE uzyskała status klasy patronackiej Politechniki Poznańskiej i zaproszenie do jej siedziby, z którego uczennice z pewnością skorzystają.

Szkoła Hipolita ceni nowoczesne metody nauczania, które dają uczniom szansę lepszego startu w zawodowe życie. Oby takich projektów jak najwięcej!