Uczniowie klas turystycznych naszej szkoły podeszli do etapu szkolnego Olimpiady Wiedzy o Turystyce organizowanej przez Instytut Geografii Miast i Turyzmu na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.