Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodniczący: Krzysztof Szpajer
  • Zastępca przewodniczącego: Alina Galon
  • Sekretarz: Edyta Kliszewska
  • Skarbnik: Agnieszka Kowalska
  • Dorota Kaleta
  • Katarzyna Stankiewicz
  • Wojciech Banasiński

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Malwina Piotrowska
  • Wioletta Gorzuch
  • Magdalena Hahn

Dokumenty: