Prezydium Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Agnieszka Kowalska
  • Zastępca przewodniczącego: Alina Galon
  • Sekretarz: Dorota Pawłowska
  • Skarbnik: Małgorzata Jeśko-Doręgowska
  • Wojciech Banasiński
  • Magdalena Hahn
  • Wioletta Gorzuch

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

  • Przewodnicząca: Malwina Kaspar
  • Katarzyna Dróbka
  • Irena Szawłowska

Dokumenty: