Wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Zespołu Szkół im. H. Cegielskiego podaje wykaz podręczników na rok szkolny 2022/2023:

Podręczniki 2022 TECHNIKUM przedmioty ogólne

Podręczniki 2022 BSI przedmioty ogólne oraz języki obce.

UWAGA!

Podręczniki do języków obcych będą podawane przez nauczyciela języka obcego na początku roku szkolnego w zależności od stopnia zaawansowania języka danej grupy.

Podręczniki do przedmiotów zawodowych będą podane przez nauczycieli przedmiotów na pierwszych zajęciach.

 

Rekrutacja – listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Hipolita

Prosimy o zapoznanie się z wynikami rekrutacji do Szkoły Hipolita. Poniżej listy z nazwiskami kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Branżowej oraz Technikum.

Sprawdź listy:

Lista zakwalifikowanych – Technikum 2022

Lista zakwalifikowanych – Branżowa SzkołaStopnia_2022

NiekompletneLista niezakwalifikowanych

Skip to content