Możesz się kształcić w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych i w Szkole Policealnej w zawodach: technik administracji, technik rachunkowości, technik bezpieczeństwa i higieny pracy, technik usług pocztowych i finansowych.