Stypendyści Prezesa Rady Ministrów:

  • Alicja Ryłko z klasy IV TE (technik ekonomista)

Stypendyści Starosty Chodzieskiego:

  • Kinga Mandelt z klasy III TOT/TEL (technik obsługi turystycznej)
  • Zuzanna Holka z klasy IV TE (technik ekonomista)
  • Martyna Streich z klasy IV TE (technik ekonomista)

Stypendyści Dyrektora Szkoły:

  • Martyna Szmyt z klasy IV TE (technik ekonomista)
  • Natalia Kierstein z klasy II TE (technik ekonomista)
  • Piotr Fryska z klasy III TOT/TEL (technik elektryk)