Po zakończonych egzaminach semestralnych należy dostarczyć indeksy do sekretariatu szkoły.

Plan zajęć: