Rok szkolny 2016/2017


Ogólne warunki ubezpieczenia

Instrukcja zgłaszania szkody

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Formularz zgłoszenia szkody

Tabela świadczeń

Postanowienia dodatkowe


Rok szkolny 2017/2018


Instrukcja zgłaszania szkody

Ogólne warunki ubezpieczenia EDU PLUS 2017

Formularz zgłoszenia szkody

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Tabela świadczeń