Ogólne warunki ubezpieczenia

Instrukcja zgłaszania szkody

Sposoby zgłaszania zdarzeń

Formularz zgłoszenia szkody

Tabela świadczeń

Postanowienia dodatkowe